Comandar la versió íntegraNuméros disponiblesConvocatòria OPINIONS 02Comitè científicGRÈC
 
Convocatòria oberta
per a la propera revista

El GRÈC obre la convocatòria de participació i col·laboració per a la propera revista, número 2, que tractarà sobre Memòries de dones, i que és publicarà a la primavera de 2007, en presentació reduïda a la pàgina web i en versió íntegra en CD que es posarà a la venda.

Les aportacions, a títol individual o col·lectiu, es presentaran via e-mail i aniran acompanyades del currículum o currículums de la persona/es autores. Podran tenir el format d’article d’opinió, assaig literari, poesia, comentari de llibres llegits o lectures de qualsevol tipus, difusió d’activitats, encontres i de webs interessants, comunicació científica, treball de recerca (des de qualsevol disciplina del coneixement), document sonor o visual (ja sigui en imatges estàtiques, tipus power-point, o en vídeos curts).

Les aportacions s’hauran de lliurar, obligatòriament, en versió reduïda i en versió íntegra. En el cas de documents escrits la versió reduïda no sobrepassarà les dues pàgines (arial 11, espai senzill), la versió íntegra no té límit de paginació. Es seguirà el mateix criteri pels documents sonors o visuals, adaptant-lo a cada format.

Les aportacions s’avaluaran pel consell de redacció i seran aprovades per a la seva publicació pel consell director, es seguirà l’ordre d’avaluació segons estricte data de recepció. Es comunicarà a totes les persones col·laboradores l’admissió o no de l’aportació presentada. La data límit de recepció dels treballs serà el 21 de març de 2007.

  © 2006 GRÈC